ANUNŢ ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR

 

Vă comunicăm datele pentru susţinerea examenului de DIPLOMĂ – Sesiunea SEPTEMBRIE 2019:

- Proba scrisă - Examenul de diplomă: Marți, 10 Septembrie 2019 ora 9.00, Aula AK1 ;

- Proba orală pe specializări:

 

 1. ELECTROMECANICĂ, cursuri de zi – Joi, 12 septembrie 2019, ora 10.00 ;

2. ELECTROMECANICĂ, cursuri FR - Joi, 12 septembrie 2019, ora 12.00;

3. INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE ELECTRICĂ – Joi, 12 septembrie 2019, ora 9.00;

4. INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE – Miercuri, 11 septembrie 2019, ora 13.00;

5. MASTER: SISTEME ELECTROMECANICE COMPLEXE – Marți, 10 septembrie 2019, ora 10.00;

6. MASTER: INGINERIE ELECTRICĂ APLICATĂ ÎN PROTECȚIA Ș MANAGEMENTUL MEDIULUI – Miercuri, 11 septembrie 2019, ora 12.00.

NOTĂ: Absolvenţii care vor susţine examenul de diplomă au obligaţia de a fi prezenţi în sală la ora 8.30 şi să aibă asupra lor C.I.

 

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof.dr.ing. Mihaela POPESCU