INSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE SESIUNEA IUNIE 2024:

Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de disertație în perioada 25-30.06.2024.

Înscrierea absolvenților în vederea susținerii disertației se realizează până la data de 17 iunie 2024 prin depunerea disertațiilor, la secretariat, însoţite de următoarele acte:

- cerere de susţinere a disertației

- copie după cartea de identitate

- copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul de schimbare a numelui)

- declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării 

- referatul cadrului didactic îndrumător (care va cuprinde propunerea de notare a acesteia), însoțit obligatoriu de raportul de similitudine semnat și datat de coordonatorul lucrării 

- tema disertației