În atenţia absolvenţilor ciclului de studii de licență, promoţia 2024

Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă în perioada 1-7.07.2024.

Înscrierea absolvenților în vederea susținerii examenului de diplomă se realizează până la data de 21 iunie 2024 prin depunerea proiectelor de diplomă, la secretariat, însoţite de următoarele acte:

- cerere (link pt anul curent) (link pt an anterior) de susţinere a examenului de diplomă

- copie după cartea de identitate

- copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul de schimbare a numelui)

- declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (link)

- referatul cadrului didactic îndrumător (care va cuprinde propunerea de notare a acestuia)(link), însoțit obligatoriu de raportul de similitudine semnat și datat de coordonatorul lucrării (link)

- tema proiectului de diplomă (link)