65 de ani (1951-2016)
de învățământ superior electrotehnic la Craiova

50 de ani (1966-2016)
de la înființarea Facultății de Electrotehnică

Istoria formării specialiştilor cu pregătire superioară pentru domeniile electric şi energetic la Craiova a început în anul 1951 când s-a înfiinţat Institutul de Maşini şi Aparate Electrice care cuprindea Facultatea de Electrotehnică, iar apoi, din 1953 şi Facultatea de Electrificare a Industriei, Agriculturii şi Transporturilor
În urma mişcărilor din Ungaria din 1957 numărul locurilor la facultăţi se reduce drastic, Institutul de Maşini şi Aparate Electrice (a cărui denumire fusese schimbată în 1956 în Institut Tehnic) se desfiinţează iar studenţii şi profesorii sunt transferaţi la facultatea de specialitate din cadrul Institutului Politehnic din Bucureşti.
Prin decizia nr. 894 a Consiliului de Miniştri din 27 august 1965, facultăţile de Matematică, Chimie, Filologie, Economie, Electrotehnică, Agronomie, Horticultură au fost unite sub aceeaşi administrare, sub numele de Universitatea din Craiova. Învăţământul superior tehnic în cadrul Universităţii din Craiova a început cu adevărat un an mai târziu, în vara anului 1966, atunci când a fost organizat primul concurs de admitere. 
În anul universitar 1966 - 1967 Facultatea de Electrotehnică şi-a început activitatea având înscrişi 100 de studenţi în anul I, dintre care 50 la secţia de Maşini şi Aparate Electrice şi ceilalţi 50 la secţia Automatică.
În 2011 facultăţile de Electrotehnică şi Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială au fost reunite sub denumirea de Facultatea de Inginerie Electrică.
După 1989 oferta de formare s-a diversificat continuu, în prezent facultatea asigurând pregătirea pentru ciclurile de licenţă, master şi doctorat în 6 domenii de studiu.