Studenții înmatriculați în anul I, anul universitar 2022/2023, la toate programele de Master, sunt obligați să depună diploma de Inginer/diploma de licență și  suplimentul la diplomă, în original, la secretariat până la data de 1 octombrie 2023. În situația în care studenții nu depun originalele actelor de studii vor fi trecuți la taxă conform Regulamentului în vigoare.