Pentru absolvenții Facultății de Inginerie Electrică care nu au susținut examenul de finalizare a studiilor (examen de diplomă, disertație) cu promoțiile în care au fost înscriși, înscrierea la o sesiune ulterioară se va face în perioada 1 octombrie – 15 noiembrie a anului universitar în care urmează să susțină examenul de finalizare a studiilor, pe baza unei cereri (MODEL) depusă la secretariatul facultății.