Pentru concursul de ocupare a postului de tehnician care are si atributii dePentru concursul de ocupare a postului de tehnician care are si atributii degestionar, pe perioada nedeterminata pentru laboratoarele de Echipamenteelectrice si Metode si procedee tehnologice, s-au depus doua dosare de catrecandidatii Combei Marius-Victor si Popa Gheorghe.In urma analizei dosarelor depuse, comisia de concurs a stabilit ca ambiicandidati sunt eligibili de a participa la concurs.Afisat azi, 11.07.2018.

Comisia de concurs

La concursul de ocupare a postului de tehnician pe perioada nedeterminata s-au prezentat trei candidati: Combei Marius-Victor, Florescu Mircea-Nicolae, Ivanovici Mircea-Iulian. Candidatul Ivanovici Mircea-Iulian a fost eliminat din concurs in urma rezultatului obtinut la proba scrisa. Notele finale obtinute de ceilalti doi candidati au fost:

- Combei Marius-Victor nota 7,50 (sapte 50%)

- Florescu Mircea-Nicolae nota 6,75 (sase 75%)

Se declara admis candidatul Combei Marius-Victor.

Eventualele contestatii privind rezultatul concursului se depun in maxim 24 ore de la afisarea rezultatelor, la secretariatul Facultatii de Inginerie Electrica.

Afisat azi, 16.04.2018,ora 10:00.

Comisia instituita pentru derularea concursului de tehnician la Facultatea de Inginerie Electrica, Departamentul IEEA, a validat toate dosarele inscrise in concurs.

Candidatii pot primi detalii, asupra desfasurarii probei practice, miercuri 04.04.2018, orele 13.00 la Laboratorul de Echipamente Electrice de Joasa Tensiune (sala 009)