Facultatea va organiza concurs de admitere pe bază de probă orală evaluată cu notă.

Calculul mediei generale de admitere se va face ca medie ponderată între nota obținută la proba orală și media obținută de candidat la examenul de diplomă.

Criterii de departajare pentru medii egale: Nota obţinută la proba orală.