Mișcarea Română pentru Calitate are plăcerea de a vă invita să participați la conferința de presă de lansare a proiectului „Facilitarea integrării studenților pe piața muncii prin consiliere și participare la programe de învățare la locul de muncă”. Conferința de presă de lansare a proiectului va avea loc în data de 15.11.2018, ora 14:00 la sediul INCESA – Infrastructură de Cercetare în Stiințe Aplicate din bulevardul Decebal, nr. 107, et. 3, sala 315.

Anunţ privind acordarea burselor sociale și ajutoarelor sociale ocazionale pe semestrul I, anul universitar 2018-2019

(1) Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul de zi (licenţă şi master), şcolarizaţi în regim bugetat, care se încadrează într-una din următoarele categorii: