Facilitarea integrării studenților pe piața muncii prin consiliere și participare la programe de învățare la locul de muncă

În cadrul proiectului POCU „Facilitarea integrării studenților pe piața muncii prin consiliere și participare la programe de învățare la locul de muncă”

În perioada 01.08.-31.08.2018, cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare și personalul TESA de la Facultatea de Inginerie Electrică sunt ïn concediu de odihnă.

Biroul consiliul facultății, întrunit la data de 28.06.2018, a hotărât următoarele:
- studenţii din anul IV licență și anul II master mai pot susţine examenele restante, cu acordul cadrului didactic, în perioada 9.07 - 22.07.2018, în regim de taxă (100 lei / examen).

Studentii interesati de obtinerea unui ajutor financiar de 200 EUR (bon valoric) destinat achizitionarii unui calculator (Legea nr.269/2004 si HG nr. 1294/2004) pot depune dosarul la secretariatul facultatii de care apartin. Informații aici