COMISIA de selecţie  a studenţilor beneficiari de locuri în tabere

 

  1. Prof.univ.dr.ing. Marian CIONTU - Decan
  2. Prof.univ.dr.ing. Iuri-Sergiu IVANOV - Prodecan
  3. Stud. Flueriș Alin Ionuț
  4. Conf.univ.dr.ing. Daniela POPESCU - membru supleant

Comisia se va întruni în data de  4.06.2019, ora 11.00, la Decanatul facultăţii.

Criteriul de acordare:

Media  obtinuta in anul precedent de scolarizare,  respectiv media pe semestrul l in cazul studentilor inscrisi in anul I.