TOŢI STUDENŢII DIN ANII TERMINALI SUNT OBLIGAŢI CA ÎN PERIOADA 4-20 NOIEMBRIE 2023 SĂ CONSULTE LISTELE CU TEMELE DE PROIECT DE DIPLOMĂ/DISERTAȚIE AFIȘATE PE SITE-UL FACULTĂȚII (www.ie.ucv.ro/student/teme licență, master), SĂ IA LEGĂTURA CU CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMATOR DE

PROIECT/DISERTAȚIE ȘI APOI SĂ DEPUNĂ O CERERE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII CARE SĂ CONŢINĂ TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ/DISERTAŢIEI, NUMĂRUL DE TELEFON, ADRESA DE E-MAIL INSTITUȚIONALĂ (CARE VA FI UTILIZATĂ DE APLICAŢIA EVIDENŢA STUDENŢILOR LA GESTIONAREA PROCESULUI DE FINALIZARE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ/DISERTAŢIE) ȘI ACORDUL CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR DE PROIECT/DISERTAȚIE.

ATENŢIE!!!

STUDENŢILOR CARE NU AU DEPUS CEREREA PÂNĂ LA DATA DE 20.11.2023, LI SE VOR REPARTIZA TEME ÎN MOD ALEATORIU.

 

ABSOLVENȚII PROMOȚIILOR ANTERIOARE TREBUIE SĂ DEPUNĂ ȘI O CERERE DE SUSȚINERE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ/DISERTAȚIEI, PÂNĂ LA DATA DE 15.11.2023.