TOȚI STUDENȚII DE LA CICLURILE DE LICENȚĂ ȘI MASTER, CURSURI CU FRECVENȚĂ, BUGET ȘI TAXĂ, CARE SUNT INTEGRALIȘTI ȘI AU OBȚINUT MEDIA MINIMĂ 8 (OPT) ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022/2023 (MEDIA 8 LA ADMITERE PENTRU STUDENȚII DIN ANUL I) SUNT ELIGIBILI PENTRU ACORDAREA BURSEI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023/2024. ÎN ACEST SENS TOȚI STUDENȚII CARE ÎNDEPLINESC ACESTE CONDIȚII TREBUIE SĂ DEPUNĂ OBLIGATORIU PÂNĂ PE DATA DE 22 NOIEMBRIE 2023, ÎN ORIGINAL, LA SECRETARIAT, ANEXA 3 (MODEL-LINK).

STUDENȚII CARE  AU DEPUS DEJA ACEASTĂ CERERE TREBUIE SĂ DEPUNĂ, ÎN ORIGINAL, LA SECRETARIAT NOUA VERSIUNE A CEREREII, PÂNĂ LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 2023.