Universitatea din Craiova susţine creşterea investiţiilor în capitalul uman şi combaterea excluziunii sociale, prin corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de dezvoltare durabilă, plecând de la analiza celor trei piloni: dezvoltare economică, dezvoltare socială şi protecţia mediului.

Priorităţile agenţilor economici obligă la transmiterea unor cunoştinţe exploatabile prin conversia în produse şi servicii. Universitatea nu mai funcţionează doar ca o entitate dedicată cunoaşterii, ci adoptă o mare deschidere către mediul socio-economic, având la bază cunoaşterea profundă a nevoilor potenţialilor beneficiari de formare.

Departamentul de Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi Cultural (DR-MESC)