Programul de studii de master Sisteme Electromecanice Complexe (SEC), acreditat în domeniul Inginerie Electrică, este organizat în cotutelă cu Renault Technologie Roumanie (RTR) în urma unei competiţii naţionale. Acesta asigură următoarele competenţe principale referitoare la sistemele electromecanice complexe și inteligente: analiză, proiectare avansată și optimizare; implementarea metodelor avansate de conducere; sinteza si implementarea de arhitecturi numerice de conducere; proiectarea și fabricația asistată de calculator; sisteme flexibile și integrate de fabricație. Prin modulele introduse la solicitarea RTR, asigură competenţe complementare de management şi analiză economică.

Discipline