Programul de studii de master Inginerie Electrică Aplicată în Protecţia şi Managementul Mediului (IEAPMM), acreditat în domeniul Inginerie Electrică, este orientat pe aplicarea creativă a ingineriei electrice în managementul mediului și în implementarea metodelor avansate de monitorizare a factorilor de mediu şi a tehnicilor moderne de depoluare. Prin modulele specifice din semestrul III, sunt asigurate competenţe complementare de management şi analiză economică.

Discipline