Programul de studii de masterat, desfasurat pe 4 semestre, se adreseazá in primul rand specialistilor in ingineria aerospatiala, dar este deschis si altor ingineri licentiati in domenii conexe (auto, naval, transporturi, automatizari, calculatoare si informatica). Planul de ínvatamant contine elemente de pregatire multi - si interdisciplinara; programul ofera trei categorii de discipline: de cunoastere avansata (cum ar fi: Sisteme integrate de navigatie, Comanda automata a sistemelor de propulsie aerospatialá, Sisteme energetice hibride), de aprofundare (Grafica inginererasca 3D, Sisteme de estimare a starii aparatelor de zbor, Sisteme giroscopice complexe pentru stabilizare , navigatie si dirijare), dar si de sinteza (Controlul automat al zborului aeronavelor la aterizare, Sisteme optimale de conducere a zborului, Sisteme adaptive cu retele neuronale pentru conducerea zborului). Activitatile didactice aplicative au loc in laboratoarele de Inginerie Aerospatiala (dotate cu peste 100 de platforme de laborator si peste 20 de statii de lucru, 3 avioane si 2 turbomotoare de aviatie, dar si un tunel aerodinamic). Cursurile si aplicatiile practice sunt bine echilibrate pentru toate cele trei semestre de studiu, ultimul semestru fiind rezervat elaborarii lucrarii de absolvire (disertatiei). În fiecare din cele patru semestre studentii intocmesc rapoarte de cercetare, pe baza activitatilor lor practice si de cercetare, desfasurate sub indrumarea si cu ajutorul cadrelor didactice de specialitate.

Discipline