Programul de studii

Electromecanică - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR) funcţionează după acelaşi Plan de învăţământ ca şi învăţământul de zi, dar prezintă câteva particularităţi importante. În consecinţă, absolventul acestei specializări obţine acelaşi tip de diplomă, care îi certifică aceleaşi competenţe ca şi absolventului de la forma de învăţământ Zi.

Ce este Învăţământul cu Frecvenţă Redusă?

Este o formă modernă şi flexibilă de organizare a activităţii didactice în învăţământul superior, concepută pentru nevoile celor care doresc să înveţe, fără a-şi întrerupe activitatea profesională. Specificitatea acestei forme de învăţământ se evidenţiază prin:

  1. Studenţii desfăşoară numai activităţi didactice aplicative (seminar, laborator, proiect).
  2. Activităţile didactice aplicative sunt programate modular, în zilele de vineri după amiază şi sâmbăta. La solicitarea studenţilor, pot fi alocate şi 1-2 zile, după amiază, în cursul săptămânii.
  3. Echivalentul orelor de curs îl constituie pregătirea prin studiu individual.
  4. Activitatea este îndrumată direct de către un responsabil (tutore), care coordonează, planifică şi monitorizează activitatea şi reprezintă persoana de contact cu studenţii.
  5. În contul taxei de studiu, sunt asigurate toate materialele informaţionale şi didactice necesare instruirii individuale: ghid de studii, planuri de învăţământ, programe analitice pentru fiecare disciplină, cursuri, platforme de laborator şi proiect şi alte materiale didactice (tipărite sau pe suport electronic).
  6. Manualele didactice sunt elaborate într-o formă interactivă, atractivă, specifică studiului individual, în care se regăsesc marcaje de atenţionare, teste de autoevaluare şi verificare, dar şi multiple exemple şi aplicaţii care vor fi efectuate în cadrul lucrărilor de laborator.
  7. Materialele informaţionale şi didactice sunt distribuite de către tutore la începutul fiecărui semestru, conform unei proceduri elaborate în acest scop.

Lista Discipline