invatamant

La Facultatea de Inginerie Electrică, din cadrul Universităţii din Craiova procesul didactic pune accent pe o pregătire polivalentă, care să asigure cunoștințe avansate de electrotehnică, electromecanică, electronică, automatică, informatică precum tehnică de calcul. În primii doi ani de studiu se parcurg discipline fundamentale necesare pregătirii inginerești precum şi discipline de specialitate de bază, în anii următori diferențiindu-se în funcţie de domeniul şi programul de studii urmat. Posibilitatea de a-şi alege propriul traseu de învăţare apare în ultimul an, prin disciplinele opţionale. Pregătirea multivalentă impusă în procesul de învăţământ permite absolvenților facultăţii noastre să abordeze domenii diverse, oferindu-le un avantaj major în alegerea unei profesii de succes.