Comisia de admitere va afişa următoarele categorii de liste:

  • lista candidaţilor admişi la învăţământul finanţat de la buget, ordonată descrescător după medie;
  • lista candidaţilor posibili admişi (în aşteptare) la învăţământul finanţat de la buget, ordonată descrescător după medie;
  • lista candidaţilor admişi la învăţământul cu taxă ordonată descrescător după medie.