MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE
la studiile universitare de licenţă pentru anul universitar 2021-2022
Facultatea va organiza concurs de admitere pe bază de dosar, luându-se în considerare ca medie de admitere media examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare pentru medii egale:  Nota obţinută la proba de limba română la Examenul de bacalaureat.