Confirmarea locurilor obținute prin concurs se va face în perioada 19-21 iulie 2022 după următorul program :

19 iulie 2022

20 iulie 2022

21 iulie 2022

900-1500

900-1500

900-1500

Nu este necesară programare.

La confirmare, candidații vor aduce următoarele documente :

     diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (foaia matricolă nu este obligatorie dacă diploma de bacalaureat include pe verso mediile generale ale anilor din liceu) – în original

     adeverință  de  absolvire  studii  licență  (pentru  promoția  2022) SAU  diplomă  de licență/inginer + suplimentul la diploma de licență – în original

     certificatul de naștere (copie xerox + originalul pentru validarea copiei)

     carte de identitate (copie xerox + originalul pentru validarea copiei)

     certificat de căsătorie (in cazul schimbării numelui) - copie xerox + originalul

     act doveditor pentru candidaţii care au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere – în original

     adeverință medicală tip – în original

     Declaraţie  pe  proprie  răspundere  că  nu  a  mai  beneficiat  de  şcolarizare subvenţionată de la buget pentru studii de Master

     2 poze 3/4 (cu numele și specializarea scrise pe verso) – pentru candidații la admitere care nu sunt promoție 2022 (opțional pentru promoția 2022)

     Dosar plic – pe care se trece numele complet al candidatului cu inițiala tatălui și denumirea completă a specializării la care a fost admis

     Dovada achitării taxei de înmatriculare de 150 lei – copie a chitanței pentru  plata în numerar  sau dovada listată a plății electronice

Plata se face la BRD

în contul: - RO48BRDE170 SV46910431700 - prin virament online sau aplicatie telefon sau in contul: - RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar, la ghiseu

La efectuarea plății se specifică în referință: numele candidatului, CNP-ul, Facultatea la care s-a înscris,

taxă de înmatriculare.

-  La confirmare se vor semna contractele de şcolarizare.

 ======================================================================

Pentru  absolvenții  promoției  2022  ai  Facultății  de  Inginerie  Electrică,  ce    nu   a u   f ă c ut  lichidarea :

Lichidarea se poate face și în zilele în care se confirmă locurile de la admitere Master, conform aceluiași program, ÎNAINTE de confirmarea locului. Pentru aceasta, absolvenții vor aduce la secretariat SEPARAT față de dosarul de admitere Master pentru confirmarea locului  2 fotografii color, pe hârtie fotografică, recent realizate, identice, dimensiunea 3x4 cm

=======================================================================

Lichidarea și confirmarea locului de la admitere Master se fac la parterul clădirii

INCESA (Blvd. Decebal nr.107), cu acces prin intrarea principală de pe blvd Decebal.