• În perioada 20-26 septembrie 2021, conform structurii cadru a UCV, facultatea organizează o sesiune specială de restanțe pentru studenții care nu întrunesc numărul de credite transferabile necesare pentru promovare în an superior; studenții pot susține examene restante și examene de diferență (din anul curent și din anii anteriori), astfel:

    Ín perioada 02.-31.08.2021 cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare si personalul TESA de la Facultatea de Inginerie Electricá sunt ïn concediu de odihná.