În vederea întocmirii fișei de lichidare, ridicării actelor în original aflate la dosarul personal și a adeverinței de absolvire a ciclului de studii de LICENȚĂ, vă comunicăm următoarele:

- absolvenții ciclului de studii de licență, promoția 2020 care se înscriu la master la Universitatea din Craiova, își găsesc scanate de către secretariat, în contul personal de pe evidența studenților, documentele în original aflate în dosarele personale precum și adeverința de absolvire;

Vă comunicăm datele pentru susţinerea examenului de DISERTAŢIE, SESIUNEA IUNIE 2020:

1. MASTER – SISTEME ELECTROMECANICE COMPLEXE - Vineri, 26 iunie 2020, ora 10.00;
2. MASTER : INGINERIE ELECTRICĂ APLICATĂ ÎN PROTECŢIA ŞI MANAGEMENTUL MEDIULUI - Vineri, 26 iunie 2020, ora 12.00;
NOTĂ: Susținerea Disertației va avea loc on-line, iar Codul clasei va fi comunicat de secretarul fiecărei Comisii.