Studiile universitare de Master, cu durata de 2 ani, asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Studiile universitare de masterat efectuate în alte domenii decât cele în care s-a realizat pregătirea în ciclul de licenţă asigură obţinerea de competenţe complementare.
Absolvenților unui program de studii de masterat li se eliberează Diploma de master.

Domeniile și programele de studii de masterat oferite de facultate: 
INGINERIE ELECTRICĂ

Modelarea si optimizarea echipamentelor electrice
Sisteme electromecanice complexe
Calitatea energiei si compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice
Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului
Inginerie electrică avansată

INGINERIE ENEGETICĂ

Sisteme energetice informatizate
Gestiunea proceselor energetice

INGINERIE AEROSPAŢIALĂ

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială