MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE

la studiile universitare de licenţă pentru anul universitar 2020-2021

Facultatea va organiza concurs de admitere pe bază de dosar, luându-se în considerare ca medie de admitere media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare pentru medii egale:  Nota obţinută la proba de limba română la Examenul de bacalaureat.

Nr.crt.

Domeniul

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

Forma de învățământ

IF/ID/FR

Capacitate de școlarizare

Număr locuri

buget

Din care

Număr locuri taxă

Număr locuri rromi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Locuri destinate formării cadrelor didactice

1

Inginerie electrică

Inginerie electrică și calculatoare, IF

75

64

1

16

3

-

3

2

Electromecanică, IF

75

64

-

6

2

-

3

3

Electromecanică, IFR

50

-

-

 -

-

30

4

Informatică aplicată în inginerie electrică, IF

50

34

-

7

1

-

3

5

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice, IF

60

40

-

6

2

-

3

6

Inginerie aerospațială

Echipamente și instalații de aviație, IF

60

30

-

 -

1

-

3

TOTAL

370

232

1

35

9

-

45

Calendarul concursului de admitere, studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea IULIE 2020

Facultatea

Înscrierea candidaţilor*

Probe elimi­natorii sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb.străine*

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)*

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

( -Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi;

-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate / Afişa­rea rezultatelor finale

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire.

Retra­gerea dosarelor

Facultatea de Inginerie Electrică

6-18.07.2020

   Concurs dosare

18.07.2020

19-23.07.2020

24.07.2020

25-29.07.2020

 

Calendarul concursului de admitere, studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea SEPTEMBRIE 2020

Facultatea

Înscrierea candidaţilor*

Probe elimi­natorii sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb.străine*

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)*

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

( -Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi;

-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate / Afişa­rea rezultatelor finale

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire.

Retra­gerea dosarelor

Facultatea de Inginerie Electrică

2-14.09.2020

   Concurs dosare

14.09.2020

15-18.09.2020

19.09.2020

20-23.09.2020

Pe durata studiilor studenţii pot beneficia de mai multe categorii de burse:

  • Burse externe prin programul european ERASMUS+ la universitati partenere din Europa
  • Burse pentru stagii  de practica la agenti economici de profil
  • Burse de performanta (900 RON) pentru studenţii care au medii de 10.00 doua semestre succesive.
  • Burse de studiu (700 RON) pentru studenţii care au medii mai mari de 8.00.
  • Burse sociale (580 RON) pentru studenţii cu venituri reduse şi probleme sociale, sau de sănătate.