UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

PRORECTORAT MANAGEMENT FINANCIAR ȘI

PROBLEME SOCIALE ALE STUDENȚILOR

                                                                       NOTA

            Referitor la acordarea BURSELOR SOCIALE / AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL, pentru sem.II, anul univ.2020/2021, vă comunicăm următoarele:

STUDENȚII DIN ANII  II ȘI III CARE DORESC SĂ SUSȚINĂ EXAMENE RESTANTE DIN ANII ANTERIORI (SEMESTRUL I), ȘI STUDENȚII DIN ANUL IV CARE DORESC SĂ SUSȚINĂ EXAMENE RESTANTE DIN ANII ANTERIORI,  O POT FACE ÎN PERIOADA