În vederea întocmirii fișei de lichidare, ridicării actelor în original aflate la dosarul personal și a adeverinței de absolvire a ciclului de studii de LICENȚĂ, vă comunicăm următoarele:

- absolvenții ciclului de studii de licență, promoția 2020 care se înscriu la master la Universitatea din Craiova, își găsesc scanate de către secretariat, în contul personal de pe evidența studenților, documentele în original aflate în dosarele personale precum și adeverința de absolvire;

Vă comunicăm datele pentru susţinerea examenului de DISERTAŢIE, SESIUNEA IUNIE 2020:

1. MASTER – SISTEME ELECTROMECANICE COMPLEXE - Vineri, 26 iunie 2020, ora 10.00;
2. MASTER : INGINERIE ELECTRICĂ APLICATĂ ÎN PROTECŢIA ŞI MANAGEMENTUL MEDIULUI - Vineri, 26 iunie 2020, ora 12.00;
NOTĂ: Susținerea Disertației va avea loc on-line, iar Codul clasei va fi comunicat de secretarul fiecărei Comisii.

Având în vedere contextul actual de desfășurare a activităților didactice on-line, vă comunicăm că disciplina PRACTICĂ se poate efectua astfel:

  1. Fie în cadrul unei societăți comerciale (eventual unde studentul lucrează);
  2. Fie se poate reporta activitatea de PRACTICĂ din acest an universitar pentru semestrul I din anul universitar 2020-2021 fără afectarea promovabilității și a calculului mediei pentru bursă;
  3. Stabilirea de către cadrul didactic coordonator al grupei a unei teme aleasa pe baza tematicii stabilite, și realizarea unui referat documentat. Opțional, activitatea efectuată poate fi finalizată cu o lucrare la sesiunea ELSES 2020.