Diplomele de inginer și diplomele de master pentru absolvenţii promoţiei 2020 (sesiunile iulie şi septembrie), se vor elibera începând cu data de 1 septembrie 2021. Ridicarea diplomei și a suplimentului la diplomă se face numai personal sau de către o persoană împuternicită prin notariat, după o programare prealabilă la Biroul Acte de Studii (https://evstud.ucv.ro/programari-online/). Absolvenții trebuie să aibă asupra lor Cartea de identitate.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

PRORECTORAT MANAGEMENT FINANCIAR ȘI

PROBLEME SOCIALE ALE STUDENȚILOR

                                                                       NOTA

            Referitor la acordarea BURSELOR SOCIALE / AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL, pentru sem.II, anul univ.2020/2021, vă comunicăm următoarele: