Vă comunicăm datele pentru susţinerea examenului de Diplomă și Disertație – Sesiunea FEBRUARIE 2021:

• 1. INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE ELECTRICĂ – Joi , 25.02.2021, ora 10.00. Codul clasei este: xdepu3u;

• 2. INGINERIA ELECTRICĂ APLICATĂ ÎN PROTECŢIA ȘI MANAGEMENTUL MEDIULUI – Joi , 25.02.2021, ora 11.00, Codul clasei este: pflbpb3 ;

• 3. SISTEME ELECTROMECANICE COMPLEXE - Joi , 25.02.2021, ora 10.30. Codul clasei este: z5qfbmm

NOTĂ: Susținerea examenului de DIPLOMĂ și DISERTAȚIE va avea loc on-line.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

PRORECTORAT MANAGEMENT FINANCIAR ȘI

PROBLEME SOCIALE ALE STUDENȚILOR

                                                                       NOTA

            Referitor la acordarea BURSELOR SOCIALE / AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL, pentru sem.II, anul univ.2020/2021, vă comunicăm următoarele: