Calendarul concursului de admitere, studii universitare de Licenţă, sesiunea Iulie 2021

 

Facultatea

Înscrierea candidaţilor

Probe elimi­natorii sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb.străine

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

(-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Afişare

Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire

 (- Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi la buget;

- plata primei tranșe de școlarizare -1000lei pentru candidații declarați admiși la taxă)

Afișare rezultate finale

Inginerie Electrica

8-14.07.2021

15.07.2021

16.07.2021

17.07.2021

18-23.07.2021

24.07.2021

25-29.07.2021

30.07.2021

 

 Calendarul concursului de admitere, studii universitare de Licenţă, sesiunea Septembrie  2021

Facultatea

Înscrierea candidaţilor*

Probe eliminatorii

sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb. străine*

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)*

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

(- Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Afişare

Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire

 (- Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi la buget;

- plata primei tranșe de școlarizare (1000lei) pentru candidații declarați admiși la taxă)

Afișare rezultate finale

Inginerie Electrica

6-12.09.2021

13.09.2021

14.09.2021

14.09.2021

15-18.09.2021

20.09.2021

21-24.09.2021

25.09.2021

 

 

Pe durata studiilor studenţii pot beneficia de mai multe categorii de burse:

  • Burse externe prin programul european ERASMUS+ la universitati partenere din Europa
  • Burse pentru stagii  de practica la agenti economici de profil
  • Burse de performanta (900 RON) pentru studenţii care au medii de 10.00 doua semestre succesive.
  • Burse de studiu (700 RON) pentru studenţii care au medii mai mari de 8.00.
  • Burse sociale (580 RON) pentru studenţii cu venituri reduse şi probleme sociale, sau de sănătate.

 

Asociaţia Studenţilor Politehnişti de Profil Electric din Craiova OSPPEC

Deosebit de activă în viaţa studenţească şi plină de entuziasm, asociaţia OSPPEC dezvoltă şi derulează multe proiecte în care sunt antrenaţi şi studenţii facultăţii de Inginerie Electrică:

  • Coupe Robotique - manifestare ştiinţifică cu participare internaţională, ajunsă la a șaptea ediţie, la care studenţi străini aflaţi în cadrul facultăţii îşi prezintă realizările din cadrul Proiectului de Diplomă;
  • campionate sportive (fotbal, şah), echipa de fotbal a facultăţii a cucerit de-a lungul timpului mai multe trofee;
  • baluri studenţeşti;
  • seara Asociaţiei;
  • acţiuni umanitare, etc.

 

Studiile universitare de licenţă, cu durata de 4 ani, asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii, oferind absolvenţilor cunoştinţe şi competenţe largi, pe domenii de studii.
Pe durata pregătirii, studenţii dobândesc cunoștințe generale și specifice care le asigură competențele și abilitățile necesare exercitării profesiei.
Cunoştinţele generale permit abordări ştiinţifice ale domeniului de specialitate, asigură înţelegerea fenomenului tehnic și capacitatea de a acumula cunoştinţe noi, precum şi comunicarea, orală şi scrisă, în domeniul de specialitate.
Cunoştinţele de specialitate asigură familiarizarea cu cele mai recente realizări din domeniu, înţelegerea şi aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale de investigare specifice acestuia.
Absolvenților unui program de studii de licență li se eliberează Diploma de inginer.

Domeniile și programele de studii de licență oferite de facultate: