Studiile universitare de licenţă, cu durata de 4 ani, asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii, oferind absolvenţilor cunoştinţe şi competenţe largi, pe domenii de studii.
Pe durata pregătirii, studenţii dobândesc cunoștințe generale și specifice care le asigură competențele și abilitățile necesare exercitării profesiei.
Cunoştinţele generale permit abordări ştiinţifice ale domeniului de specialitate, asigură înţelegerea fenomenului tehnic și capacitatea de a acumula cunoştinţe noi, precum şi comunicarea, orală şi scrisă, în domeniul de specialitate.
Cunoştinţele de specialitate asigură familiarizarea cu cele mai recente realizări din domeniu, înţelegerea şi aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale de investigare specifice acestuia.
Absolvenților unui program de studii de licență li se eliberează Diploma de inginer.

Domeniile și programele de studii de licență oferite de facultate: 

INGINERIE ELECTRICĂ

Electromecanică, cu frecvenţă
Inginerie Electrică şi Calculatoare, cu frecvenţă
Electromecanică, cu frecvenţă redusă
Informatică Aplicată în Inginerie Electrică, cu frecvenţă

INGINERIE ENEGETICĂ

Ingineria Sistemelor Electroenergetice, cu frecvenţă

INGINERIE AEROSPAŢIALĂ

Echipamente şi Instalaţii pentru Aviaţie, cu frecvenţă