Nr.crt.

Domeniul

Speciaizarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

Forma de învățământ

IF/ID/FR

Capacitate de școlarizare

Număr locuri

 buget

Din care

Număr locuri taxă

Număr locuri rromi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

1

Inginerie electrică

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice

50

33

-

9

2

2

Sisteme electromecanice complexe

50

35

-

9

2

3

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului

50

17

-

5

2

4

Sisteme electrice avansate (în limba engleză)

50

-

-

 -

15

5

Inginerie energetică

Sisteme energetice informatizate

60

32

-

8

2

6

Inginerie aerospațială

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială

30

17

-

4

2

TOTAL

290

134

-

35

25