Vă comunicăm datele pentru susţinerea examenului de DIPLOMĂ – Sesiunea FEBRUARIE 2019:

- Proba scrisă - Examenul de diplomă: Marți, 26 februarie 2019, ora 9.00 , Lab. Acționări electrice;

- Proba orală pe specializări:

 1. ELECTROMECANICĂ, cursuri de zi - Joi, 28 februarie 2019, ora 10.00, Lab. Maşini electrice;

2. ELECTROMECANICĂ, cursuri de FR – Miercuri, 27 februarie 2019, ora 14.00, Lab. Maşini electrice;

3. INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE –– Miercuri, 27 februarie 2019, ora 15.30, Lab. Ingineria Mediului;

4. MASTER: SISTEME ELECTROMECANICE COMPLEXE – Miercuri, 27 februarie 2019, ora 9.50;
5. MASTER: INGINERIE ELECTRICĂ APLICATĂ ÎN PROTECȚIA Ș MANAGEMENTUL MEDIULUI – Miercuri, 27 februarie 2019, ora 15.00.

NOTĂ: Absolvenţii care vor susţine examenul de diplomă au obligaţia de a fi prezenţi în sală la ora 8.30 şi să aibă asupra lor C.I.