Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie în perioada 20-26.02.2023.

Absolvenții studiilor universitare de licenţă şi de master pot susţine Examenul de diplomă, respectiv Disertaţie, în sesiunea februarie 2023.

Perioada de depunere la secretariat a proiectelor de diplomă, respectiv disertaţiilor este 1-3 și 6-8 februarie 2023.

Proiectele de diploma/disertațiile vor fi însoţite de:

  • Cerere susținere examen de diplomă (link)/disertație (link)
  • declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea proiectului de diplomă (link)/disertației (link)
  • referatul cadrului didactic îndrumator pentru proiectului de diploma, care va cuprinde propunerea de notare a acestuia-(link) / pentru disertație (link)
  • tema proiectului de diploma (link)/disertației (link)
  • copie după cartea de identitate
  • certificatul de naştere
  • certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul)

Absolvenții ciclului de licență vor aduce în plus 2 fotografii 4/6 color, pe hartie lucioasă, recente.