Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie astfel:


I. Pentru studenţii de la ciclul universitar de licenţă, în perioada 2-8.07.2018. Depunerea la secretariat a cererilor de susţinere a examenului de diplomă se va face până la data de 22.06.2018. Depunerea proiectelor de diplomă, la secretariat, însoţite de: copie după cartea de identitate, copie după certificatul de naștere, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, referatul cadrului didactic îndrumător (care va cuprinde propunerea de notare a acestuia) şi tema proiectului de diplomă se va face până la data de 27.06.2018.
II. Pentru studenţii de la ciclul universitar de master, în perioada 18-25.06.2018. Depunerea la secretariat a cererilor de susţinere a disertaţiei se va face până la data de 8.06.2018. Depunerea disertaţiilor, la secretariat, însoţite de: copie după cartea de identitate, copie după certificatul de naștere, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, referatul cadrului didactic îndrumător şi tema disertaţiei se va face până la data de 14.06.2018.
Numai pentru absolvenții specializărilor de master este obligatorie încărcarea disertațiilor în programul evidența studenților. Termenul limită pentru încărcarea disertațiilor este cu o zi înainte de susținerea disertației. În ziua susținerii disertației, absolventul va avea asupra lui stickul cu disertația, în format pdf.

Modele pentru cerere, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, referatul cadrului didactic îndrumător şi temă se află la xerox-ul din holul facultății.