Toţi studenţii din anii terminali sunt obligaţi ca în perioada 7 - 20 noiembrie 2017 să depună la secretariat o cerere

(modelul se află la xerox sau pe site-ul facultăţii), avizată de cadrul didactic îndrumator, care să conţină tema proiectului de diplomă/disertaţiei, numărul de telefon şi adresa de e-mail (care va fi utilizată de aplicaţia evidenţa studenţilor la gestionarea procesului de finalizare a proiectului de diplomă).

 Atenţie!!!

Studenţilor care nu au depus cererea până la data de 20.11.2017, li se vor repartiza teme în mod aleatoriu.