Vă comunicăm datele pentru susţinerea examenului de DIPLOMĂ – Sesiunea SEPTEMBRIE 2020:

Susţinerea examenului de DIPLOMĂ pe specializări:

1. ELECTROMECANICĂ, cursuri de zi – Miercuri, 16.09.2020, ora 12.30 Class code ucjiyer;

2. INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE ELECTRICĂ – Miercuri , 16.09.2020, ora 10.00 Class code t6lijvh;

3. INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE – Miercuri , 16.09.2020, ora 11.30 ;

4. SISTEME ELECTROMECANICE COMPLEXE - Miercuri , 16.09.2020, ora 12.00 Class code viorbfa.

NOTĂ: Susținerea examenului de DIPLOMĂ va avea loc on-line, iar Codul clasei va fi comunicat de secretarul fiecărei Comisii.