CONSILIUL FACULTĂȚII, DIN DATA DE 11.05.2020, A APROBAT PROCEDURA DE SUSȚINERE ON-LINE A EXAMENELOR / COLOCVIILOR /PROIECTELOR.

ÎN ACEST CONTEXT VĂ COMUNICĂM URMĂTOARELE:

 

ÎN INTERVALUL 1 ÷ 14 IUNIE 2020 SE DESFĂȘOARĂ SESIUNEA DE RESTANȚE (PENTRU STUDENȚII DIN ANUL IV LICENȚĂ, ȘI ANUL II MASTER) PREVĂZUTĂ ÎN STRUCTURA CADRU A ANULUI UNIVERSITAR ÎN CURS.

SE SUSȚIN EXAMENELE RESTANTE, ÎN REGIM DE TAXĂ, CONFORM  REGULAMENTULUI (RESTANȚELE DIN ANUL IV LICENȚĂ, RESPECTIV ANUL II MASTER, SE SUSȚIN GRATUIT, IAR RESTANȚELE DIN ANII ANTERIORI, CU TAXĂ NORMALĂ n x 50 RON).

         STUDENŢII VOR CONSULTA LISTELE CU DATELE, ORELE ȘI CLASELE LA CARE SE POT ÎNSCRIE PENTRU  A SUSŢINE EXAMENELE (CARE VOR FI AFIŞATE PE DATA DE 20.05.2020 PE SITE-UL FACULTĂȚII). FIECARE STUDENT VA DEPUNE O CERERE, ÎN PERIOADA 21-29 MAI 2020, PE E-MAILUL SECRETARIATULUI (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) ÎN CARE VOR SPECIFICA DISCIPLINELE LA CARE DORESC SĂ SUSŢINĂ EXAMANELE RESTANTE ŞI DATELE DE SUSŢINERE STABILITE DE CADRUL DIDACTIC (DISPONIBILE PE www.ie.ucv.ro-student LA PROGRAMAREA REEXAMINĂRILOR).

SECRETARIATUL FACULTĂŢII VA VERIFICA ÎMPREUNĂ CU CADRELE DIDACTICE TITULARE DE CURS DACĂ STUDENTUL ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE DE PREZENTARE LA EVALUARE ŞI VA TRANSMITE STUDENTULUI  LISTA DISCIPLINELOR LA CARE SE POATE PREZENTA ŞI SUMA REPREZENTÂND TAXELE DE EXAMINARE, DACĂ ESTE CAZUL. ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE STUDENTUL VA TRANSMITE SECRETARIATULUI CU CEL PUŢIN O ZI ÎNAINTE DE PRIMA EXAMINARE O COPIE A ORDINULUI DE PLATĂ A TAXEI. NEPARTICIPAREA LA EXAMEN NU VA PERMITE UTILIZAREA TAXEI PENTRU O EXAMINARE ULTERIOARĂ  DECÂT ÎN SITUAŢII BINE JUSTIFICATE (DE EXEMPLU MOTIVE MEDICALE CU SPITALIZARE, IMPOSIBILITATEA CONECTĂRII LA PLATFORMA SEMNALATĂ COMISIEI).