CONSILIUL FACULTĂȚII, ÎNTRUNIT LA DATA DE 27.02.2020, A HOTĂRÂT ORGANIZAREA UNEI SESIUNI SPECIALE PENTRU STUDENȚII DIN ANII TERMINALI (LICENȚĂ ȘI MASTER) ÎN PERIOADA 1-12 APRILIE 2020.

 

SE SUSȚIN EXAMENELE RESTANTE, ÎN REGIM DE TAXĂ, CONFORM REGULAMENTULUI (100 LEI/EXAMEN PENTRU EXAMENELE DIN ANII II, III ȘI IV ȘI 150 LEI PENTRU EXAMENELE DIN ANUL I).

       STUDENŢII VOR CONSULTA LISTELE CU DATELE ŞI ORELE LA CARE SE POT SUSŢINE EXAMENELE (CARE VOR FI AFIŞATE PE DATA DE 25.03.2020 ÎN AVIZIERUL FACULTĂŢII ŞI PE SITE) ŞI VOR DEPUNE O CERERE, ÎN PERIOADA 25-30 MARTIE 2020 LA SECRETARIAT (ÎN CARE VOR SPECIFICA DISCIPLINELE LA CARE DORESC SĂ SUSŢINĂ EXAMANELE RESTANTE ŞI DATELE DE SUSŢINERE A FIECĂRUI  EXAMEN).

       ODATĂ CU DEPUNEREA CERERILOR SE VOR ACHITA ŞI TAXELE DE SUSŢINERE A EXAMENELOR.