Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie în perioada 24.02 - 28.02.2020.

       Absolvenţii promoţiei 2019 se pot prezenta pentru susţinerea examenului de licenţă sau disertaţie în regim fără taxă în sesiunea 24.02 - 28.02.2020.

       Absolvenţii din promoţiile anterioare, pot susţine examenul de licenţă sau disertaţie numai în regim de taxă (400 lei).

       Depunerea la secretariat a proiectelor de diplomă /disertaţiilor, însoţite de cerere, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, referatul cadrului didactic îndrumator (care va cuprinde propunerea de notare a acestuia), copie după cartea de identitate și certificatul de naștere, în perioada 17 - 19.02.2020.