Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie în perioada 25.02 ÷ 01.03.2019.

Absolvenţii promoţiei 2018 se pot prezenta pentru susţinerea examenului de licenţă sau disertaţie în regim fără taxă în sesiunea 25.02 – 01.03.2019.
Absolvenţii din promoţiile anterioare, pot susţine examenul de licenţă sau disertaţie numai în regim de taxă (400 lei).
Depunerea la secretariat a proiectelor de diplomă /disertaţiilor, însoţite de cerere, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării şi referatul cadrului didactic îndrumator (care va cuprinde propunerea de notare a acestuia), în perioada 19 ÷ 21.02.2019.