Festivitatea de înmânare a diplomelor pentru absolvenţii promoţiei 2018 (sesiunile iulie şi septembrie), cursuri universitare de licenţă şi master,

va avea loc pe data de 23 noiembrie 2018, în Aula Mihai I al României, clădirea centrală a Universităţii din Craiova, ora 10.00. Prezenţa este obligatorie.
Absolvenţii trebuie să aibă asupra lor Cartea de identitate.
Timp de 6 (şase) luni, după data de 23.11.2018, cei care nu şi-au ridicat diploma în cadrul festivităţii, vor plăti o taxă de urgenţă de 200 lei.