Bursele de performanță se acordă prin concurs studenților integraliști, începând cu anul doi de studii, ținându-se cont de următoarele criterii:

- Media generală pe ultimele două semestre să fie 10 (condiție eliminatorie);
- Activitate de cercetare științifică (membru în contracte de cercetare, premii obținute la comunicări științifice și olimpiade studențești, articole publicate în reviste naționale și/sau internaționale, invenții, brevete, etc.);
- Implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat desfășurate de UCV sau de alte entități recunoscute de UCV și COS.

Studenții care doresc să aplice acest tip de bursă vor prezenta la secretariat o cerere însoțită de documentele doveditoare ale performanțelor.
La calculul punctajului pentru acordarea bursei de performanță se vor lua în considerare numai acvititățile desfășurate în anul universitar anterior acordării.

Termen de depunere a dosarului de acordare pentru bursele de performanță – 23.10.2018.