Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie în perioada 24.02 - 28.02.2020.

       Absolvenţii promoţiei 2019 se pot prezenta pentru susţinerea examenului de licenţă sau disertaţie în regim fără taxă în sesiunea 24.02 - 28.02.2020.

       Absolvenţii din promoţiile anterioare, pot susţine examenul de licenţă sau disertaţie numai în regim de taxă (400 lei).

       Depunerea la secretariat a proiectelor de diplomă /disertaţiilor, însoţite de cerere, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, referatul cadrului didactic îndrumator (care va cuprinde propunerea de notare a acestuia), copie după cartea de identitate și certificatul de naștere, în perioada 17 - 19.02.2020.

Sunteți așteptați să luați parte la alegerile studențești pentru reprezentanții studenților în Consiliul Facultății de Inginerie Electrică din Craiova, astfel:

  1. Primul tur: 16.01.2020 între orele 1100 și 1800 în sala de consiliu a facultății;
  2. Turul doi: 17.01.2020 între orele 1100 și 1800 în sala de consiliu a facultății (dacă nu se realizează cvorumul la primul tur ).