Vă comunicăm datele pentru susţinerea examenului de DIPLOMĂ – Sesiunea FEBRUARIE 2020:

 - Proba scrisă - Examenul de diplomă: Luni, 24 februarie 2020, ora 900 .                                               

- Proba orală pe specializări: Lab. Maşini electrice;

  1. ELECTROMECANICĂ, cursuri de zi - Miercuri, 26 februarie 2020, ora 1000, Lab. Maşini electrice;
  1. ELECTROMECANICĂ, cursuri de FR – Miercuri, 26 februarie 2020, ora 1300, Lab. Maşini electrice;
  1. INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE –– Miercuri, 26 februarie 2020, ora 14, Lab. Maşini electrice;

 MASTER: SISTEME ELECTROMECANICE COMPLEXE – Miercuri, 26 februarie 2020, ora 12, Lab. Acționări electrice;

  

NOTĂ: Absolvenţii care vor susţine examenul de diplomă au obligaţia de a fi prezenţi în sală la ora 830 şi să aibă asupra lor C.I.

ANUNŢ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE ȘI AJUTOARELOR SOCIALE OCAZIONALE PE SEMESTRUL II,  ANUL UNIVERSITAR 2019-2020


(1) Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul de zi (licenţă şi master), şcolarizaţi în regim bugetat,
care se încadrează într-una din următoarele categorii:

Începând cu data de 28.01.2020, studenții Universității din Craiova au primit, în cadrul aplicației de Evidență a studenților, un cod GDPR, care permite anonimizarea informațiilor publice, altele decât cele stabilite pe baze legale. Pentru obținerea codului GDPR, consultați pagina de profil din portalul EvStud (https://cis01.central.ucv.ro/evstud/). De asemenea, în pagina de profil veți regăsi și contul instituțional (@student.ucv.ro) oferit de universitate pe platforma G Suite for Education, cont disponibil pe perioada studiilor.