Toate dosarele pentru burse sociale și ajutoare sociale ocazionale depuse pentru semestrul II, anul universitar 2018/2019, au fost aprobate de către Comisia de acordare a burselor pe facultate.