Ín perioada 03.-31.08.2020 cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare si personalul TESA de la Facultatea de Inginerie Electricá sunt ïn concediu de odihná.

- În atenţia studenţilor din anii terminali -

Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie în perioada 14-20.09.2020.

        Studenţii din anul IV studii universitare de licenţă şi anul II studii universitare de master, care îşi vor încheia situaţia şcolară până la data de 6.09.2020, pot susţine Examenul de diplomă, respectiv Disertaţie, în sesiunea septembrie 2020.

În vederea întocmirii fișei de lichidare, ridicării actelor în original aflate la dosarul personal și a adeverinței de absolvire a ciclului de studii de LICENȚĂ, vă comunicăm următoarele:

- absolvenții ciclului de studii de licență, promoția 2020 care se înscriu la master la Universitatea din Craiova, își găsesc scanate de către secretariat, în contul personal de pe evidența studenților, documentele în original aflate în dosarele personale precum și adeverința de absolvire;