În conformitate cu „Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice” aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11 din 13.03.2013, modificat prin Ordinul ANRE nr. 116 din 20.12.2016, Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii din Craiova a obţinut acordul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE (aviz 29/17.02.2015), să organizeze cursuri de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice necesare candidaţilor pentru PRELUNGIREA AUTORIZAŢIEI de electrician autorizat în sesiunile organizate de ANRE în conformitate cu prevederile legale.
Cursurile vor avea durata de 6 zile şi vor fi organizate în serii constituite în general din minim 20 de cursanţi. Perioadele de desfăşurare a următoarelor serii vor fi stabilite în funcţie de completarea numărului de cursanţi şi vor fi anunţate ulterior. Pentru constituirea seriilor, persoanele interesate sunt rugate să-şi manifeste intenţia de participare la cursuri prin completarea şi trimiterea cererii de înscriere de mai jos.
Cererea de înscriere se poate trimite şi prin email la persona de contact menţionată mai jos.

Actele necesare înscrierii la curs sunt copii nelegalizate după:

- cerere de înscriere pentru Prelungire autorizatie - descarca sau pentru Autorizare electricieni - descarca;
- buletinul sau cartea de identitate
- diplomele tehnice (cursuri de calificare, școli profesioanale, liceu, facultate) - doar pentru persoanele care merg la obtinerea autorizației de electrician
- adeverinţă de student (daca este cazul);
- certificatul de căsătorie (în cazul în care numele de pe diplomă nu este identic cu numele actual);
 

Costurile totale (pentru Facultate) care includ cursul, examenul de absolvire şi eliberarea certificatului de absolvire a cursului pentru gradele I, II, III sau IV sunt: de 300 lei/cursant, iar pentru studenţii înmatriculaţi la Universitatea din Craiova este de 150 lei/student.

Conţinutul cursurilor acoperă integral tematica recomandată de ANRE:

  • electrotehnică;
  • legislaţie;
  • norme tehnice.

Conform Ordinul ANRE nr. 116 din 20.12.2016 persoanele care merg la AUTORIZARE ca electrician la ANRE nu mai au obligaţia de a urma un cursul de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la email: cristian_bratu_elth_yahoo.com sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., telefon 0723755444, persoană de contact Bratu Cristian.

Ordinul 11/2013 - Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice

Ordinul 116/2016 - Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice