Anul I

Semestrul 1
DISCIPLINA CREDITE
Sisteme de achizitii de date pentru calitatea energiei electrice si compatibilitate electromagnetica 5
Practica de cercetare (196 ore asistate partial) 4
Circuite electrice neliniare - metode de analiza 7
Metode de optimizare pentru cresterea calitatii energiei electrice in sisteme electrice 8
Metode avansate de monitorizare si diagnoza 6