Anul I

Semestrul 1
DISCIPLINA CREDITE
Algebra liniara si geometrie analitica 5
Metode si procedee tehnologice 4
Limbi moderne 1 2
Programarea calculatoarelor 3
Educatie fizica si sport 1 1
Desen tehnic 4
Comunicare 3
Analiza matematica I 5
Chimie 4
Semestrul 2
DISCIPLINA CREDITE
Mecanica si rezistenta materialelor 4
Matematici speciale 5
Limbi moderne 2 2
Analiza matematica II 5
Limbaje de programare 5
Fizica 3
Aplicatii in informatica 3
Economie generala 3
Educatie fizica si sport 2 1