Anul I

Semestrul 2
DISCIPLINA CREDITE
Mecanica si rezistenta materialelor 4
Matematici speciale 5
Limbi moderne 2 2
Analiza matematica II 5
Limbaje de programare 5
Fizica 3
Aplicatii in informatica 3
Economie generala 3
Educatie fizica si sport 2 1