Anul I

Semestrul 1
DISCIPLINA CREDITE
Semestrul 2
DISCIPLINA CREDITE

Anul I

Semestrul 1
DISCIPLINA CREDITE
Tehnologia materialelor 4
Grafica asistata de calculator I 4
Educatie fizica si sport I 1
Economie generala 2
Comunicare 2
Chimie 4
Analiza matematica I 5
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala 5
Informatica aplicata 4
Semestrul 2
DISCIPLINA CREDITE
Grafica asistata de calculator II 3
Limbi moderne 3
Fizica 5
Educatie fizica si sport II 1
Matematici speciale I 4
Mecanica 4
Introducere in ingineria energetica 3
Analiza matematica II 4
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 4

Anul I

Semestrul 1
DISCIPLINA CREDITE
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala 4
Tehnici de comunicare profesionala 2
Protectia mediului 2
Limba moderna I 1
Introducere in ingineria aerospatiala 3
Tehnologia materialelor 4
Grafica asistata de calculator I (Desen tehnic) 3
Analiza matematica I 5
Educatie fizica I 1
Economie generala 2
Chimie 4
Semestrul 2
DISCIPLINA CREDITE
Educatie fizica II 1
Analiza matematica II 4
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 5
Mecanica I 4
Matematici speciale I 4
Limba moderna II 1
Bazele electrotehnicii I 4
Fizica 4
Grafica asistata de calculator II 4

Anul I

Semestrul 1
DISCIPLINA CREDITE
Sisteme de achizitii de date pentru calitatea energiei electrice si compatibilitate electromagnetica 5
Practica de cercetare (196 ore asistate partial) 4
Circuite electrice neliniare - metode de analiza 7
Metode de optimizare pentru cresterea calitatii energiei electrice in sisteme electrice 8
Metode avansate de monitorizare si diagnoza 6

Anul I

Semestrul 1
DISCIPLINA CREDITE
Analiza matematica I 5
Metode si procedee tehnologice 4
Limbi moderne 1 2
Programarea calculatoarelor 3
Educatie fizica si sport 1 1
Desen tehnic 4
Algebra liniara si geometrie analitica 5
Comunicare 3
Chimie 4
Semestrul 2
DISCIPLINA CREDITE
Analiza matematica II 5
Mecanica si rezistenta materialelor 4
Matematici speciale 5
Limbi moderne 2 2
Aplicatii in informatica 3
Limbaje de programare 5
Fizica 3
Economie generala 3
Educatie fizica si sport 2 1