FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ORGANIZEAZĂ CONCURS DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018

  • BUGET - 131 LOCURI din care 2 locuri pentru canditații rromi

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice             - 32 locuri (din care 1 loc pentru candidații rromi)

Sisteme electromecanice complexe                                                                             - 35 locuri (din care 1 loc pentru candidații rromi)

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului                          - 15 locuri

Sisteme energetice informatizate                                                                                 - 32 locuri

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială                                                        - 17 locuri

  • TAXA - 25 LOCURI

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice                  - 2 locuri

Sisteme electromecanice complexe                                                                             - 2 locuri

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului                               - 2 locuri

Sisteme energetice informatizate                                                                                 - 2 locuri

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială                                                          - 2 locuri

Sisteme electrice avansate în limba engleză                                                                - 15 locuri

 

                                              ÎNSCRIERI 9 - 17 IULIE 2018

                                              COMISIA DE ADMITERE